Visie

In de ban van de maakbaarheid

De kwetsbaarheid van onze maakbare wereld is meer dan duidelijk geworden in de afgelopen jaren. We rollen van de ene crisis in de andere. Ze komen van alle kanten en het einde is nog niet in zicht.

Onze samenleving staat onder grote druk.

De tol die wordt gevraagd van de aarde, van de natuur, van de dieren én van de mensen om de ‘westerse’ leefstijl alsmaar voort te kunnen zetten is ziekmakend en uitputtend… Eindeloze groei is abnormaal, het is roofbouw.
Natuurlijk weten we al langer dat wij een wereld hebben gecreëerd die onhoudbaar is.
We zijn nu aangekomen op een kritisch kantelpunt.

En nu?

Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden…we zijn massaal in de ban van de maakbaarheid geraakt, van onze wereld én van onszelf! We menen alles onder controle te kunnen en moeten hebben.
Wij zijn gaan denken dat de wereld van ons is en dat we haar naar onze hand kunnen zetten.
Vanuit een eenzijdig gezichtspunt hebben mensen het in de geschiedenis nooit eerder zo goed gehad als nu.
Met het idee van ‘alles kan als je het maar wilt’.

Maar hoe komt het dan dat er zoveel mensen een enorme innerlijke leegte ervaren, zich onrustig, depressief of overspannen voelen?

Het is tijd voor reflectie:

Hoe zit dit eigenlijk met mij? Hoe werkbaar is het allemaal nog, hoe houd ik de toenemende snelheid van en veranderingen in onze wereld bij?

Hoe bepaal ik nu mijn koers?

Wat is zinvol voor mij, wat vind ik belangrijk?

Wat houdt het voor mij in om te leven, te werken, te genieten en lief te hebben in een werkelijkheid die radicaal aan het veranderen is?

Dit soort vragen brengen je dichter bij jezelf, bij je authentieke zelf. En laten je inzien waar je verschil kunt en wilt maken in je leven, je werk en in de maatschappij.

Vooruitkijken in de achteruitkijkspiegel maakt plaats voor zelfontdekking

Let me tell you why you are here. You’re here because you know something. What you know you can’t explain, but you feel it. You’ve felt it your entire life, that there’s something wrong with the world. You do not know what it is, but it’s there, like a splinter in your mind driving you mad.”

Morpheus uit The Matrix

In plaats van vooruit te blijven kijken in de achteruitkijkspiegel is het de hoogste tijd geworden om:

  • Met nieuwe ogen leren kijken naar jezelf en de wereld waarin jij leeft en wilt leven.
  • Jezelf afvragen ‘Wat heeft de wereld nu van mij nodig?’
    In plaats van: ‘wat heb ik nodig’ …’ what’s in it for me..’
  • ‘Hoe bied ik het hoofd, aan deze snel veranderende wereld, waar niemand de handleiding van heeft?
    En hoe zorg ik niet alleen voor effectiviteit, maar behoud ik ook mijn integriteit?’

Mijn visie is dat je dit doet door het hervinden en inzetten van je innerlijke wijsheid en – van daaruit – door het ontwikkelen van je veerkracht en zingeving.

Jouw innerlijke wijsheid, ervaring en zelfvertrouwen zijn nu nodig om je authentiek te kunnen manifesteren en om ‘ware’ keuzes te kunnen maken die aangrijpen op jezelf, onze wereld, je familie en je vrienden.
Veerkracht geeft je het vermogen mee te bewegen met ‘wat is, met wat er gebeurt’ zonder jezelf te verliezen. Het helpt je in balans te blijven in ongrijpbare of moeilijke situaties waar je geen invloed op kan uitoefenen.
Zingeving zorgt ervoor dat je vanuit jouw authentieke nieuwsgierigheid naar de diepere betekenis van jouw leven blijft kijken en je blik blijft verruimen vandaar uit iedere keer weer je koers bepaalt.